Firme cadastru

In Romania, in conformitate cu Legea Cadastrului si Publicitatii imobiliare (Legea nr. 7/1996), definitia uzuala este: „Cadastrul general este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile de pe teritoriul intregii tari, din punct de vedere cantitativ, calitativ si juridic, indiferent de destinatia lor si de proprietar, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea lor in registre si pe harti si planuri cadastrale.”.

Rolul acestui cadastru cunoaste o evolutie de la o perioada istorica la alta, dar si de la o anumita societate la una noua, avand in vedere obiectivele stabilite. Initial, cadastrul a avut numai o functie de inventariere pentru bunurile imobile ca suprafata, in vederea stabilirii impozitelor fiscale, ori mai apoi pentru mult controversata colectivizare a agriculturii ș. a. Actualmente, rolul si cuprinsul sau necesita sa corespunda actualei etape si celei de perspectiva pentru dezvoltarea economiei nationale, cadastrul furnizand date precise privind:

  • proprietarii bunurilor imobile precum si inscrierea acestora in acele registre cadastrale si in cartile funciare;
  • pozitia, intinderea si configuratia respectivului bun imobil, ca si folosinta sa, raportata la destinatia sa initiala;
  • categoria calitatii terenurilor, avand in vedere marile procese pedogenetice, toate lucrarile pentru amenajare care exista sau sunt necesare, bonitarea solurilor si categoriilor de folosinta a acestuia, posibilitatile de mecanizare pentru lucrarile specifice s. a.;
  • resursele funciare dar si fondul documentar pentru introducerea sau scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
  • elemente de calitate folosite pentru evaluarea bunurilor imobile s. a.

Lucrarile cadastrale se executa pentru a avea la dispozitie de catre cei interesati, oricand, datele reale si exhaustive privitoare la acele bunuri imobile.

Importanta speciala a cadastrului general sta in aceea ca el furnizeaza o serie de date reale referitoare la bunurile imobile din sfera de interes (pozitia, marimea, folosinta, proprietarul). Totodată, cadastrul reprezinta, in economia de piata romaneasca, un instrument foarte important, deoarece furnizeaza si documentele ce dau siguranta oricaror tranzactii ce se desfasoara pe piata de bunuri imobile.

Importanta lucrarilor cadastrale este de prima marime pentru realizarea sistemelor informationale ale teritoriului, care sunt capabile sa ofere rapid o serie de date in timp real oricarui organism de gestionare si de planificare a bunurilor imobile aflat in oricare sector important al economiei nationale.

In continuare gasiti o lista cu locatii servite de firmele de cadastru inscrise la noi pe site: